fbpx
Tel. 89 6167704

Jak wygląda rachunek za prąd prosumenta ?

Rachunek za prąd, przesyłany przez Energę po założeniu instalacji fotowoltaicznej, wygląda zupełnie inaczej niż ten, który otrzymywaliśmy przed założeniem instalacji fotowoltaicznej. Pisząc te słowa, mamy na myśli nie tylko znacznie niższą kwotę do zapłaty, ale również szereg pozycji, które często budzą wątpliwości świeżo upieczonych prosumentów.

Pierwszą istotną zmianą na rachunku, która informują nas o tym, że nasza instalacja fotowoltaiczna została przyłączona do sieci eleketroenergetycznej, a jej produkcja jest bilansowana ze zużyciem, jest dopisek prosument (1) znajdujący się nad pierwszą tabelą przy pozycji punkt poboru. Jeśli na twoim rachunku nie ma tego zapisu, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z zakładem energetycznym.
Kolejną pozycją, która z perspektywy prosumenta jest ważna, to energia czynna pobrana(2). W tej pozycji znajduje się informacja, ile energii pobraliśmy z sieci w czasie, kiedy nasza instalacja produkowała zbyt mało energii, aby pokryć bieżące zużycie (na przykład w nocy, lub w pochmurny dzień).
Warto tutaj zauważyć, że energia wytwarzana przez instalację fotowoltaiczną, jest pod nieco wyższym napięciem, dzięki czemu jest wykorzystywana przed tą, którą pobieramy z sieci elektroenergetycznej. Stąd też pojawia się rozbieżność w ilości wyprodukowanej energii (widocznej np. w aplikacji Solar Edge lub solar web) a ilością energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej (pozycja na fakturze Energia czynna oddana)(3).
W pozycji moc źródła(4), która znajduje się bezpośrednio pod wskazaniem ilości energii oddanej do sieci, znajduje się informacja o mocy instalacji fotowoltaicznej, która została przyłączona do sieci na bazie złożonego przez firmę instalacyjną zgłoszenia.
Od tego, jaka moc instalacji została przyłączona, zależy współczynnik korekty(5). Należy pamiętać o tym, że w przypadku instalacji fotowoltaicznych do 10 kWp współczynnik ten wynosi 0,8, a w przypadku instalacji o mocy mieszczącej się w granicach 10 kWp50kWp, współczynnik jest niższy i wynosi 0,7. Oznacza to, że wprowadzona do sieci energia elektryczna, zanim zostanie zmagazynowana na poczet naszego przyszłego zużycia, zostanie przemnożona przez wspomniany współczynnik, a ilość przekazanej do magazynu energii odnotowana zostanie w pozycji Wprowadzone do sieci — skorygowane. Jeśli więc nasza instalacja o mocy 5 kWp w ciągu okresu rozliczeniowego wyprodukuje 500 kWh, z czego 300kWh wykorzystamy na potrzeby bieżące, to pozostałe 200kWh zostanie przemnożone przez współczynnik 0,8, a otrzymany wynik (160 kWh) będzie stanowił ilość energii przekazanej do wirtualnego magazynu.
Następną ważną pozycją, jest pozycja pobrane z magazynu(6). Tutaj zapisana jest ilość energii, która w danym okresie rozliczeniowym została pobrana z magazynu, w którym zgromadziliśmy zapas energii w poprzednich okresach rozliczeniowych. Warto pamiętać, że na wykorzystanie zmagazynowanej energii mamy równo 12 miesięcy od daty jej wprowadzenia do sieci. Oznacza to, że energię wprowadzoną do sieci w maju 2020 możemy wykorzystać do końca kwietnia 2021. Energia z magazynu jest oczywiście pobierana od tej, która zalega w magazynie najdłużej.
W celu oszacowania ilości energii wprowadzanej do sieci w bieżącym okresie rozliczeniowym (pozycja Magazyn energii)(7), należy od pozycji Wprowadzone do sieci – skorygowane(8) odjąć pozycje Pobór z sieci(9).

W dolnej części tabeli będziemy mieli wyszczególnione wszystkie okresy rozliczeniowe wraz z ilością zmagazynowanej energii.

FAKTURA PROSUMENT

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami i zapisz się do naszego newslettera!

Umów spotkanie

  Nie wiesz, od czego zacząć? Zastanawiasz się, jaka instalacja fotowoltaiczna będzie odpowiednia dla Twojego domu albo dla Twojej firmy? Umów spotkanie z naszymi fachowcami! Możemy się spotkać w Twoim domu, w showroomie Sun Invest albo online.

  Miejsce spotkania:
  >
  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.  ul. Towarowa 9D
  10-416 Olsztyn
  NIP 739-388-79-42
  REGON 365180025

  biuro@suninvest.pl
  tel.: +48 519 443 714

  Polityka prywatności Sun Invest

  Copyright © SUNINVEST Fotowoltaika Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja:
  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję