Logo Programu Prosument
program prosument

___________________

Celem programu „Prosument” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku

zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Sposobem na osiągnięcie tego celu jest zakup i montaż małych instalacji fotowoltaicznych,

służących do produkcji energii elektrycznej lub ciepła.

Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (świadomość ekologiczna).

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji

odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła,

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych,

w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe

oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Już dzisiaj skorzystaj z Programu Prosument

Więcej informacji znajdziesz w Naszym Informatorze
Logo RPO

___________________

W tym roku ze wsparcia finansowego na instalacje fotowoltaiczne mogą skorzystać również firmy.

Środki można otrzymać w ramach regionalnych programów operacyjnych z działania 4.1 i 4.2

z osi priorytetowej efektywność energetyczna.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi aż 85% kosztów kwalifikowanych.

Dla każdego przedsiębiorcy dbającego o swój budżet jest to jednoznaczny komunikat,

że nadszedł czas na wykorzytanie środków z UE w celu osiągnięcia wymiernej korzyści

jaką jest niższy koszt wykorzystywanej energii elektrycznej.

Przede wszystkim jako specjaliści od OZE, ale również jako przedsiębiorcy mamy bardzo duże doświadczenie

w całym procesie tworzenia instalacji fotowoltaicznych. Powierzając nam takie zadanie możecie być Państwo

pewni że instalacja zostanie wykonana zgodnie z najwyższymi światowymi standardami i przy

wykorzystaniu najlepszych podzespołów.Zajmiemy się również w Państwa imieniu wszystkimi formalnościami.

Począwszy od projektu a kończąc na pozyskaniu dofinansowania

Więcej informacji znajdziesz w Naszym Informatorze
Logo Programu Prosument

___________________

Firma Sun Invest działa na Polskim rynku od 2014. Główną misją Sun Invest jest kreowanie świadomości

konsumentów w zakresie efektywności energetycznej gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw.

Zależy nam, żeby zarówno w trosce o środowisko jak i o Swoje pieniądze, Nasi klienci

z pełną świadomością decydowali się na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł.

Chcąc odpowiedzieć na potrzeby rynku związane z Odnawialnymi Źródłami Energii zdecydowaliśmy się

na stworzenie kompleksowego rozwiązania. Mamy świadomość, że nie każdy dobrze zna technologię PV,

procedury i dostępne możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na własne mikroinstalacje.

Dlatego Nasza oferta obejmuje:

Projekt oraz wycena instalacji

Pomoc w wyborze źródła finansowania (ARIMR, PROSUMENT, RPO)

Wykonanie oraz uruchomienie instalacji

Gwarancja na wykonaną usługę oraz wykorzystane podzespoły

Wsparcie techniczne i merytoryczne podczas użytkowania instalacji

Serwis

Prace konserwacyjne instalacji

Logo Programu Prosument

___________________

Często Nasi klienci podczas spotkań pytają nas "Dlaczego mam zainwestować w fotowoltaikę?"

To naturalne, że zanim zdecydujemy się na jakąkolwiek inwestycję chcemy mieć pewność, że to dobry pomysł.

Dlatego w tym miejscu, w krótkich słowach postaramy się przedstawić Państwu kilka najważniejszych

argumentów potwierdzających racjonalność decyzji o inwestycji w instalację fotowoltaiczną:

Stajesz się w znacznym stopniu "uwolniony" od niestabilności cen energii

Otrzymujesz źródło energii o bardzo dużej wydajności i żywotności (Gwarancja nawet 30 lat)

Produkujesz tak zwaną czystą energię - Jesteś EKO!

Brak ograniczeń związanych z lokalizacją - Jest wiele sposobów budowania instalacji

Możesz w znacznym stopniu sfinansować instalację ze środków zewnętrznych (np. program Prosument)

To nie wszystkie argumenty jakie potwierdzają decyzję dziesiątek tysięcy Polaków,

którzy już zdecydowali się na własną instalację PV.

Jeżeli jeszcze nie jesteś pewien, że Fotowoltaika to przyszłość w pozyskiwaniu energii zadzwoń lub napisz do Nas!

Więcej informacji znajdziesz w Naszym Informatorze

_________________________________

Sun Invest Sp. z o.o.

Dąbrówka Wielka 44C

11-001 Dywity

Tel: 519443714

e-mail: biuro@suninvest.pl

Jesteśmy na Facebooku

________________________________

.

miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka